2024 01 20 Ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija, Kaunas

Konferencijoje dalyvavo 39 draugijos nariai, jos metu išrinkta nauja LGAD taryba, Etikos komisija, revizorius. Pateiktos pastarųjų dvejų metų LGAD tarybos narių veiklų ataskaitos, svarstyti ir spręsti aktualūs Draugijai klausimai. 

LGAD narė, grupių analitikė Lina Šalnienė skaitė pranešimą „Psichoanalitiko atskirumas grupėje“.

Keletas akimirkų iš konferencijos:

 

2022 m. gruodžio 01 dieną 18.30 – 20.30 val. vyko nuotolinis seminaras – diskusija “Skrydis virš gegutės lizdo” – atpirkimo ožio kaina grupei ir visuomenei. LGAD nariai Akvilė Stunžėnaitė ir Aringas Vagonis vedė grupinę analitinę diskusiją apie grupėse vykstančius reiškinius. Mažosiose ir didžiojoje diskusijų grupėse vyko pasidalinimas asociacijomis, mintimis ir patyrimu.

Birželio 17-19 dienomis įvyko ilgai laukta LGAD vasaros konferencija „(Iš)gyvenimas ant ribos: fizinė ir psichine realybė”.

Skaityti pranešimai:
  • „(Iš)gyvenimas atvirume: organizacijų konsultavimo ir mokymosi procesas”. Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose programos absolventė Rūta Klimašauskienė.
  • „Alkani meilės ir pilni neapykantos – kiek tai tikra šių dienų organizacijų realybėje“. Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose programos absolventai Jurgita Gaukštė, Ilma Skuodienė ir Valentas Neviera.
  • „Ar tikrai mūšio lauke vienas ne karys?”. Grupinės psichoterapijos programos klausytojas Andrius Jurgaitis.
  • „Tėvystės ir motinystės iššūkiai grupinėje analizėje”. Grupių analitikas Jonas Mikaliūnas.

Daugiau nuotraukų galite rasti nukopijavę nuorodą: https://1drv.ms/u/s!AsiG0SzjjdgH921KuA07DLrRplln?e=dNczUd


LGAD narių pavasario sąskrydis kovo 26 d.

Kvietimas


Ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija, Zoom, sausio 29, 2022

Programa


Seminaras-diskusija “Nežudyk strazdo giesmininko”, Zoom, lapkričio 25, 2021

Seminaras skirtas visiems, vadovaujantiems žmonių grupėms ir dirbantiems su žmonių grupėmis, besidomintiems darbo su grupėmis ir grupinės terapijos studijomis. Lietuvos grupinės analizės draugija (LGAD) ir Vilniaus universitetas (VU) kviečia į jau tampantį tradiciniu seminarą-diskusiją apie darbą su suaugusių grupėmis. Susitiks vadybos, lyderystės ir klinikinio darbo specialistai.

Šių metų seminare-diskusijoje, prisimindami ir vėl skaitydami Harper Lee romaną ,, Nežudyk strazdo giesmininko”, kalbėsime apie tai, kaip suprasti ir integruoti kitoniškumą. Diskusija vyks apie analitinį darbą grupėse, kuriose iškyla kitoniškumo baimė, nerimas ir pabėgimas arba agresija kaip priemonės įveikti iš pirmo žvilgsnio nesutaikomas patirtis, su kuriomis susiduriame šiandien. Seminaro pradžioje diskutuos LGAD nariai grupių analitikai Jūratė Daškevičienė, Brigita Gulbinaitė ir Evaldas Simutis. Vėliau vyks mažosios diskusijų grupės, pabaigoje visi dalyviai susijungsime į didžiąją diskusijų grupę. Grupes moderuos LGAD grupių analitikai.

Kvietimas


Nuotolinis LGAD narių susitikimas, Zoom, lapkričio 9, 2021

Kvietimas


International Summer Conference of Lithuanian Group Analytic society: „Social Unconscious, Zoom, June 25 – 26, 2021

Lithuanian Group Analytic Society and Vilnius University invites you to meet distinguished group analyst Earl Hopper (UK) and colleagues from all over the world in its traditional summer conference. Together we will explore unconscious processes in groups and society during 4 lectures presented by our honorable guest E. Hopper, will share our thoughts and ideas in small discussion groups, and will experience those processes ourselves in the large group, conducted by Milda Autukaite (Lithuania) and Uri Levin (Israel).

More information


Nuotolinis LGAD narių susitikimas, Zoom, balandžio 10, 2021

Kvietimas


Nuotolinis LGAD narių susitikimas, Zoom, vasario 6, 2021

Kvietimas


Seminaras-diskusija „Meilė choleros metu”: grupinė terapija Covido laikais?, Zoom, gruodžio 3, 2020

Antrasis seminaras-diskusija gruodžio 17, 2020

Gabrielis Garcia Marquezas rašė apie meilę choleros metu. O kas vyksta grupėse ir su grupėmis Covido metu?
Lietuvos grupinės analizės draugija (LGAD) ir Vilniaus universitetas (VU) kviečia į seminarą-diskusiją apie grupinę psichoterapiją bei grupinės psichoterapijos mokymą(si) nuotoliniu būdu. Kokios yra patirtys ir kokie atradimai? Ką į grupes atnešė pandemijos situacija? Ar ir kaip galima mokytis grupinės analizės nuotoliniu būdu? Ką apie tai pasakytų grupinės psichoterapijos sumanytojai, kūrėjai ir iškilieji mokytojai S.H. Foukesas ir W.R. Bionas?
Pirmame seminare diskutavo grupių analitikai Erna Petkutė, Jonas Mikaliūnas, Birutė Švedaitė-Sakalauskė, antrąjame – LGAD nariai Milda Autukaitė, Taida Tiriūnė ir Evaldas Simutis. Vyko mažosios diskusijų grupės ir pabaigoje didžioji grupė, kurias moderavo LGAD grupių analitikai. Seminarai skirti specialistams (psichologams, gydytojams, socialiniams darbuotojams), besidomintiems grupine psichoterapija, grupine analize ar grupinės psichoterapijos studijomis, vadovaujantiems žmonių grupėms ir dirbantiems su žmonių grupėmis, besidomintiems darbo su grupėmis studijomis..

Nuotolinis LGAD narių susitikimas, Zoom, lapkričio 28, 2020

Kvietimas


Ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija, Vilnius, vasario 22, 2020

Kvietimas


Atviros paskaitos – studijų programų pristatymai, Vilnius, Kaunas, spalio 17, 25, 2019

Jų metu Grupinės psichoanalizės programos absolventė grupių analitikė Taida Tiriūnė pristatė pranešimą tema „Mano asmeniniai ir profesiniai atradimai bei praradimai studijuojant programoje”, grupių psichoterapeutė dr. Birutės Švedaitės-Sakalauskė skaitė pranešimą „Narcizinis įniršis grupėje – kas jis, koks jis ir kaip apie jį mokiausi?” (Kvietimas studijuoti) , galima buvo išgirsti programos „Darbas su organizacijų grupėmis” absolventės Giedrės Kisielės pranešimą (Kvietimas studijuoti). Taip pat vyko diskusija, esami tos programos studentai pasidalino savo įspūdžiais ir asmenine patirtimi apie tai, ką jiems suteikė bei kaip veiklos galimybes praplėtė šios studijos, besidomintiems šiomis programomis buvo suteikta informacija apie pristatomos programos turinį, patyriminio mokymų formato ypatumus ir studentų atrankos procesą.

Daugiau apie mokymus.


Vasaros konferencija „Grupinis procesas: tarp pasisveikinimų ir atsisveikinimų“, Belvilis, Molėtų raj., birželio 28 – 30, 2019

Šiemetinėje konferencijoje kartu džiaugėmės gražiu jubiliejumi – Lietuvos grupinės analizės draugijai jau 20 metų!  Draugijos, kaip ir terapinės grupės, kelias nužymėtas susitikimais ir išsiskyrimais. Priimti, suprasti ir integruoti pokyčius bei naujoves taip pat svarbu, kaip ir atlaikyti bei išgedėti netektis. Taip ir kuriasi grupės/draugijos istorija, tęsiasi ir transformuojasi jos kultūra.

Pranešimai:

Kvietimas

Programa

Galerija (ruošiama)


Ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija, Kaunas, 2018

Konferencijos metu rinkta nauja LGAD taryba, pateiktos pastarųjų dvejų metų LGAD tarybos veiklų ataskaitos, svarstyti aktualūs Draugijai klausimai, vyko diskusija apie LGAD ir narystę joje. LGAD narė, grupių analitikė Danguolė Andriušaitienė skaitė pranešimą „Grupės analitiko asmeninių pokyčių mokymosi procese bei asmeninėje terapijoje įtaka darbo su grupe procesui“.


Trisdešimtosios EGATIN studijų dienos: „Small Group – Endless Space: Personal Therapy in Group Analytic Training“, Vilnius, April 27 – 29, 2018

Lietuvos grupinės analizės draugija priklauso Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklui (E.G.A.T.I.N. European Group Analytic Training Institutions Network). 2018 m. mums teko didelė garbė Vilniuje organizuoti tarptautines E.G.A.T.I.N. studijų dienas, kasmet vykstančias vis kitoje tinklui priklausančioje šalyje narėje. Susirinkę Vilniuje E.G.A.T.I.N. šalių narių atstovai ir programų klausytojai dalinosi mokymo(-si) patirtimi. Kiekviena šalis turi savitą grupių terapeutų rengimo patirtį, tad studijų dienos tapo erdve pasidalinti sukauptomis įžvalgomis ir idėjomis.

2018 m. studijų dienų tema – „Mažoji grupė – beribė erdvė. Asmeninė terapija grupinės analizės mokyme“. Dažnai programų klausytojai, mokytojai, pacientai tarpusavyje glaudžiai susiję. Kokie kyla iššūkiai, kaip juos įveikiame, studijų dienų diskusijų tema tarp šalių programų vykdytojų ir besimokančiųjų.


Lietuvos grupinės analizės draugijos vasaros konferencija: „Grupės lyderis: asmuo ir vaidmuo“, Belvilis, Molėtų raj., 2017

Konferencijos tema aprėpė įvairius kontekstus: pradedant psichoterapinės grupės lyderio vaidmenį, baigiant darbo grupės vadovo vaidmenį darbo kolektyvo aplinkoje. Konferencijos metu, kaip įprasta, klausėmės pranešimų, kuriuos šiemet parengė Grupinės analizės Lietuvoje pradininkai Eugenijus Laurinaitis ir Erna Petkutė bei programų absolventės Violeta Kniukštienė bei Saulė Triškuvienė. Turėjome daug erdvės apmąstyti, pajausti asmeniškai, kaip aptartosios temos atsispindi mūsų darbe ir gyvenime. pokalbiai mažosiose diskusijų grupėse leido pamatyti dar platesnį pranešimų kontekstą bei pasidalinti įžvalgomis.

Pranešimai:

  • Eugenijus Laurinaitis „Tikroji ir netikroji lyderio savastis – pamąstymai sekant Winnicott’u“.
  • Violeta Kniukštienė „Darbas su perkėlimu grupėje klasikiniu ir šiuolaikiniu požiūriu“.
  • Erna Petkutė “Grupių analizė – malonumo ir realybės principų dinamika”.
  • Saulė Triškuvienė „Projekto darbo grupės dinamika ir lyderio vaidmuo“.

Galerija


Lietuvos grupinės analizės draugijos žiemos sąskrydis, Vilnius, 2017

Šįkart susitikome Vilniuje, SOS vaikų kaime. Iš Danutės Gustaitytės, Indrės Markūnės pristatymų-pranešimų įdomu buvo sužinoti ne tik apie SOS vaikų kaimo istoriją, bet ir šios organizacijos tamprias sąsajas su LGAD. Daugeliui tai išgirdu pirmą kartą. Galimybė pamatyti autentišką organizacijos aplinką, leido gyvai patirti ir giliau, iš grupinių procesų perspektyvos suvokti išgirstą informaciją. Diskusija apie mokymąsi iš klaidų ir pasididžiavimas kolege.
LGAD atstovė LPtA Erna Petkutė pristatė psichoterapijos įstatymo rengimo aktualijas. Pasikeitimus įvykusius pasikeitus LPtA prezidentui, vykstančias diskusijas. Savo ruožtu I.Markūnė papildė diskusiją argumentais kodėl būtų aktualu psichoterapeuto praktiką su SAM. Aptartos tolimesnė LGAD pozicija.
Sveikinome užbaigusias grupinės analizės kursą ir apsigynusias baigiamąjį darbą  psichoterapeutes – grupines analitikes: D.Andriuškevičienę, V.Kniukštienę!

Kvietimas

Galerija


Konferencija „Psichodinaminiai procesai organizacijose“, Švėkšna, Šilutės raj., 2016

Psichodinaminiai procesai – ne tik psichoterapinėms grupėms būdingas reiškinys. Jie nuspalvina kiekvienos bendruomenės ar organizacijos gyvenimą darydami įtaką jų veiklai, darbo rezultatams, bendruomenės narių buvimui drauge apskritai. Žvilgsnis į organizacijos kasdieninį gyvenimą iš grupinės analizės pozicijos atveria kelią naujam suvokimui, kylančių sunkumų sprendimui, organizacijos kaip visumos teikiamo potencialo panaudojimui.

Aprašymas


Ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija, Kaunas, 2016

Kvietimas


International Summer Conference of Group Analysis:Books in Group Analysis“, Vilnius, July 3 – 5, 2015

Group Analysis being a combination of art and science faces the challenge to be shared and taught, manualized and transmitted. What books should be read to become an excellent artist of group conducting, what books can reveal conceptualized, rational approach and also intuition, spontaneityand creativity?What difficulties and challenges, excitements and pleasures are encountered by persons who write books and share their experience and knowledge? Andon the other hand, what possibilities and new spaces, surprises and  questions discover the ones,  who read books, learn and test the information in practice?Finally, our patients gain information and bring the vision of the therapy also from books – what we do with that? What books become an issue and theme in the group, what kind of written word carries a meaning and is significant? These and other related topics will be the focus of our meeting.

Trumpas pristatymas/ announcement

GA Conference Programme Final

Pranešimai/plenary lectures:

Galerija


Konferencija „Grupinės terapijos taikymas stacionare“ Radailiai, 2014

Grupinės terapijos taikymas užima ypatingą vietą dirbant su psichikos sutrikimų turinčiais pacientais, ugdant psichinės sveikatos apsaugos darbuotojų komandinio darbo įgūdžius, kuriant tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir terapinės bendruomenės pagrindus visose sveikatos priežiūros įstaigose ir ypatingai– stacionaruose.

Konferencijoje nagrinėjome šiuos klausimus teorinių pranešimų forma, aptarsime ir dalinsimės patirtimi grupėse, apsilankysime LSMU Elgesio medicinos instituto Streso ligų skyriaus dienos stacionare.

Galerija

Aprašymas


Konferencija „Grupinės terapijos taikymas psichikos sveikatos įstaigose“ Šilutė, 2013

Grupinės terapijos taikymas  turi ypatingą reikšmę darbe su psichikos sutrikimus turinčiais pacientais, su psichinės sveikatos apsaugos darbuotojų ugdymu ir komandinio darbo diegimu, tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir terapinės bendruomenės pagrindų kūrimu  psichikos sveikatos įstaigose. Konferencijoje nagrinėjome šiuos klausimus teorinių pranešimų forma, aptarėme ir dalinomės  patirtimi grupėse, apsilankėme Šilutės Psichikos sveikatos centre.

„Mūsų delta yra vienas originaliausių Lietuvos kraštovaizdžių. Patekęs į ją bet kuriuo metų laiku, pajunti gamtos didingumą: vasaros kaitrų miražų iliuzijas, rudens miglas ir paukščių nerimą, pavasario potvynių netikėtumą ir vėją nuo marių. Pagaliau – žmonės po nendrių stogais, savo kojas nuolat tarsi įmerkę su irklu nesiskiria, lėto būdo ir tyros širdies. Vaizdingi jų kalbos žodžiai, Nemuno atšakų vardai lyg pasigėrėjimui sugalvoti. <…> Ką čia ir bekalbėti – savita žemė ta Nemuno delta.”(Č. Kudaba)

Programa

Galerija


LGAD Žiemos sąskrydis Kaune, vasaris, 2013

Programa


International Conference: „Different homes for GA“, Dubingiai, 2012

Groups nowadays exist in great variety: there are different settings, different goals, the members can be clients or patients, the exploration of oneself and others can be throughtalking, dancing, drawing, playing, the conductors come from different professional fields andvarious theoretical backgrounds. Do all those groups have something in common? Can we find common language tounderstand what happens in the group – in any group?During the life of any group something is happening, developing, influencing,changing – we call it group dynamics. The leader of any group observes, studies, tries to understand what goes on in his or her group. It is a great help and even a necessity to have a magnifying glass of knowledge and to be able to see what is happening in a group on intrapsychic, interpersonal and group-as-a-whole levels. Be it a play therapy group, a class of students, a group-analytic group or psychodrama – the leader has to have this magnifying glass in order to „read“ the group as only so he will be able to lead the group to the positive outcome.

Trumpas pristatymas

Galerija


Seminaras “GA Lietuvoje: Praeitis- Dabartis– Ateitis” Dubingiai, 2010

Lietuvos grupinės analizės draugija ir Vilniaus Universitetas pakvietė grupinės analizės ir grupinės psichoterapijos praktikus, mokytojus ir studentus bei visus, besidominčius grupiniais procesais, į kasmetinį grupinės analizės vasaros seminarą, kuris buvo skirtas Grupinės analizės mokymo Lietuvoje programos 15 metų jubiliejui. Tai buvo puiki proga atgaivinti prisiminimus, įvertinti grupinės analizės vystymąsi Lietuvoje ir aptarti perspektyvą, pasidalinti savo patirtimi, pabendrauti su seniai matytais kolegomis ir pažinti naujus.

Galerija

Aprašymas


International Workshop “Language in the Group, of the Group, by the Group”, Dubingiai, 2009

Lithuanian Group Analytic Society and Vilnius University invited practitioners, teachers and students of group analysis and group psychotherapy to International Summer Workshop of Group Analysis.
Language is the only means of the communication we use in GA, and it is also quite often an obstacle to communicate. It was evaluated and considered in deeper sense of the processes it evolves. Also a lot of group analysts are trained in English, which in some cases was neither a mother tongue for trainees, nor for trainers, or at least for one of the sides. English is a language of the majority of GA events – what it means for our movement and therapy? These and all related topics became the focus of our meeting.
We have had an honour and a pleasure to listen to the presentations, among others, of Malcolm Pines (UK), John Schlapobersky (UK), and Ivan Urlic (Croatia), to participate in the optional workshops, to share our thoughts in the small discussion groups and to be together in the large group.

Trumpas pristatymas


Seminaras “Tumpalaikė grupinė terapija” Dr. Andrea Giannelli, Kaunas, 2009

Dr. Andrea Giannelli straipsnis


Vasaros konferencija „Grupinės analizės vieta šiuolaikinėje visuomenėje“, June 15 – 16, 2007


International Symposium „GA in Different Cultures: Diversities and Tolerance“, July 11 – 13, Dubingiai, 2006

The Summer Workshop aimed at the sharing and exploring Groups analysis culture development in the context of different cultures, chalenging and accepting diversities, building tolerance in the society at large as well as in the context of different Group analysis training programs. We are also interested in the applications of Group Analysis in different settings, the place of GA in the health care systems in respective countries, and the possibilities of future growth and cooperation.

Galerija


Seminaras “Psichoterapinių grupių naudojimas reabilitacijoje ir gydyme” Šiauliai, 2004


Seminaras “Grupių naudojimas gydyme ir reabilitacijoje” Žiegždriai, 2003


Summer Workshop „GA in Eastern Europe“, Dubingiai, July 11 – 13, 2003

The Summer Workshop aimed at exploring the current status of Group Analysis in Eastern European countries, its development, differences and similarities in the implementation of GA in different countries, problems and possibilities of this process. We are also interested in the applications of Group Analysis in different settings, the place of GA in the health care systems in respective countries, and the possibilities of future growth and cooperation in this field among Eastern European countries as well as between the East and West of Europe. The focus in the discussions were planned on the schemes of training in Group Analysis, requirements for both trainees and trainers, on transferring of the theoretical concepts of GA in different cultural matrix. Summer Workshop  invited to take part all interested persons: past, current and future trainers and practitioners of Group Analysis from both East and West of Europe, and students of training programmes of Group Analysis.


E.G.A.T.I.N. Study Days “Authority and Leadership in GA Training”, Vilnius, 2000


Konferencija “Autoritetas ir komanda medicinoje. GA požiūris“, Vilnius, 1999


E.G.A.T.I.N. Study Days “Group Analysis in Different Cultures – Training and Practice”, Vilnius, 1992