Dr. Steinar Lorentzen

Adresas: Institute of Psychiatry, University of Oslo (UiO),
Section Aker University Hospital, Sognsvannsvn. 21, build. 12, 0320 Oslo, Norway
Tel.: (+47) 2292 3833
Mob.: (+47) 9002 9788
Faks.: (+47) 2292 3530
El. paštas: steinar.lorentzen@medisin.uio.no

Psichiatras psichoanalitikas, individualios ir grupinės analizės specialistas. Norvegijos Grupinės analizės instituto narys ir steigėjas. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją apie ilgalaikę analitinę grupinę terapiją. Nuo 2004 m. – asocijuotas Oslo universiteto profesorius.
Pagrindinės mokslo interesų kryptys: grupės procesas ir rezultatai. Dalyvavo ne viename mokslinio tyrimo projekte, tame tarpe ir moksliškai tiriant psichozes.
Publikavo apie 60 straipsnių psichoterapijos, gydymo psichiatrijos stacionare, suicidologijos ir bendrosios psichiatrijos temomis.

Tarptautinio darbo patirtis

1990 m. pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos grupinės terapijos draugijos grupinės analizės sekcija. Jo rūpesčiu buvo gautas Norvegijos medicinos asociacijos finansavimas, kurio dėka 1995 m. Lietuvoje pradėtas įvadinis grupinės analizės mokymo kursas trijų Baltijos šalių specialistams. Tai buvo bendras Skandinavijos šalių bei Lietuvos organizacinio komiteto projektas. Pamažu šis projektas išsiplėtė į penkerių metų programą – įvadinį, pagrindų ir kvalifikacinį kursus. Šios programos koordinatoriumi ir mokytoju buvo iki 2003 m., kol visą atsakomybę už programą perėmė LGAD. Vėliau ilgą laiką supervizavo ir konsultavo programos mokytojus.

2001-2005 m. supervizavo Orhuso Grupinės analizės instituto personalą.

Dr. Tore Sørlie

Adresas: Department of Clinical Psychiatry, University of North Norway,
University Hospital of Northern Norway, 9291 Tromsø, Norway

Nuo 2002 m. – Šiaurės Norvegijos Tromso universiteto profesorius. Gydytojas psichiatras, individualus psichoanalitikas, grupių analitikas. 50 publikacijų autorius. Pagrindinės temos: psichoterapija, klinikinė sveikatos psichologija, edukacija ir tarpkultūriniai klausimai.

Dirba Norvegijoje, Tromso mieste, Šiaurės Norvegijos universiteto  klinikinės psichiatrijos departamente bei Šiaurės Norvegijos universitetinėje ligoninėje.

Tarptautinio darbo patirtis

1995 – 2002 m. buvo Lietuvoje vykdytos grupinės analizės mokymo programos mokytojas, vėliau programos mokytojų supervizorius. Iki programos patvirtinimo Vilniaus universitete 2002 metais, ją organizavo Norvegijos grupinės analizės institutas.

Nuo 2002 m. dirbo Šiaurės Norvegijos Tromso universiteto programoje, skirtoje Rusijos, Archangelsko srities, psichiatrinės ligoninės personalo profesiniam tobulinimui. Programa skirta darbo su grupėmis mokymui ir darbo daugiaprofesinėse komandose specifikai. Ši programa vyko bendradarbiaujant su Archangelsko universitetu ir Lietuvos grupinės analizės draugija.

Vivi Maar

Adresas: Christiansholmsvej 30, 2930 Klampenborg, Denmark
Tel.: (+45) 3963 1451
El. paštas:  vivi.maar@psy.ku.dk
Klinikinė psichologė, psichoanalitinė psichoterapeutė, vaikų psichoterapeutė, grupių analitikė.
1970 -2002 m. Kopenhagos universiteto Psichologijos departamento universitetinės Psichologijos klinikos asocijuota profesorė ir ilgametė Kopenhagos Grupinės analizės instituto dėstytoja. Šiuo metu užsiima privačia praktika.
Publikacijų moksliniuose žurnaluose ir knygose autorė. Pagrindiniai jos interesai: supervizijos, grupinės analizės, vaikų psichoterapijos ir tarpkultūrinės temos.

Tarptautinio darbo patirtis

1997-2002 m. grupinės analizės mokymo programos Lietuvoje mokytoja.
Nuo 2005 m. buvo šios programos mokytojų supervizorė.

Doc. Eugenijus Laurinaitis 

Nuo 2008 m. LGAD Garbės narys už indėlį organizuojant grupinės analizės mokymo programą Lietuvoje bei kuriant Lietuvos grupinės analizės draugiją. Jo rūpesčiu grupinės analizės mokymo programa atitinka Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklo (EGATIN) standartus ir yra patvirtinta Vilniaus universitete kaip podiplominio mokymo programa, suteikianti psichoterapeuto kvalifikaciją.

Psichiatras psichoterapeutas, VU Psichiatrijos klinikos docentas. Baigė VU medicinos fakultetą, Heidelbergo grupinės analizės programą Varšuvoje, individualios psichoanalitinės psichoterapijos programą (VU, Olandijos psichoanalizės institutas).

1995 – 2001 m. koordinavo tarptautinį grupinės analizės mokymo projektą, kurį vykdė Vilniaus universitetas, Lietuvos psichoterapijos draugija, Norvegijos grupinės analizės institutas ir Kopenhagos grupinės analizės institutas. Iki dabar programa tęsiasi VU.

1996 – 2000 m. atstovavo Vilniaus universitetui koordinuojant tarptautinį individualios psichoanalitinės psichoterapijos mokymo projektą, kurį Vilniuje vykdė VU, Europos psichoanalizės federacija, ir Danijos psichoanalizės institutas. Mokymai toliau tęsiasi VU.

1992 m. Vilniaus universitete pradėjo podiplominį individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo kursą pagal originalią programą. Kurso programa atitinka Europos psichoterapijos asociacijos keliamus reikalavimus Europos psichoterapeuto sertifikatui gauti. Programa toliau vyksta VU.
E. Laurinaitis – daugiau nei 40 mokslinių straipsnių ir 3 knygų autorius ir bendraautorius; Lietuvos hipnozės asociacijos steigėjas ir pirmasis prezidentas (1986 – 1990 m.), Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos steigėjas ir prezidentas (1989 – 1993 m.), Lietuvos psichoterapijos draugijos steigėjas ir prezidentas (1991 – 2003 m. ir nuo 2005 m. iki šiol), Lietuvos grupinės analizės mokymo programos steigėjas ir Mokymo komiteto pirmininkas (2000 – 2002 m.); nuo 1992 m. – Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) Tarybos narys, nuo 2001 m. iki šiol – EAP Narystės komiteto pirmininkas; daugelio tarptautinių ir Lietuvos kongresų, konferencijų ir seminarų lektorius, organizatorius ir organizacinių komitetų narys.


Erna Petkutė

Erna Petkutė

Nuo 2008 m. LGAD Garbės narė už nuopelnus organizuojant grupinės analizės mokymo programą Lietuvoje bei kuriant LGAD. Baigusi grupinės analizės programą Lenkijoje, įdėjo daug pastangų, kad Lietuvoje būtų organizuota ir vykdoma EGATIN standartus atitinkanti grupinės analizės mokymo programa. Pačiais sunkiausiais  programos kūrimo ir vykdymo metais buvo vietos organizacino komiteto, vėliau – mokymo programos mokymo komiteto  pirmininkė ir LGAD prezidentė. Savanorišku ir neatlygintinu darbu sudarė sąlygas daugeliui Lietuvos, Latvijos ir Estijos psichoterapeutų tapti grupinės analizės specialistais.

Psichologė ir grupių analitikė, baigė Leningrado (St. Peterburgo, Rusija) universitetą,  Heidelbergo Grupines analizes institutą, Gestalt, psichosintezės ir susiliejančio mokymo programą (Kristiansandas, Norvegija). Buvo Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos ir jos tarybos narė. LGAD steigėja, buvusi prezidentė ir dabartinė narė. Tarptautinės Vaikų prievartos ir nepriežiūros prevencijos draugijos narė (ISPCAN), Lietuvos psichoanalizės draugijos narė, Grupinės analizės instituto “Rasztow” (Varšuva, Lenkija) narė. Viena iš programos “Big Brothers Big Sisters”  Lietuvoje steigėjų.

Keletos publikacijų apie grupinę analizę autorė.

Šiuo metu dirba Paramos vaikams centre, yra LGAD ir Vilniaus universiteto vykdomos grupinės analizės mokymo programos mokytoja.