Lietuvos Grupinės Analizės Draugija priklauso šioms organizacijoms:

Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijai (EFPP – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, www.efpp.org)

LGAD delegatės EFPP: Dovilė Genutytė, Rūta Klimašauskienė

Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklui (E.G.A.T.I.N. European Group Analytic Training Institutions Network, www.egatin.net)

LGAD delegatė: Eglė Paužienė

Lietuvos psichoterapijos asociacijai (LPTA, www.psichoterapijosasociacija.lt)

LGAD delegatės: Edita Tiknė, Violeta Kniukštienė

________________________________________
LGAD Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijos (EFPP – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy www.efpp.org) tikroji narė yra nuo 2010 m. Narystė šioje organizacijoje suteikia galimybę:
• bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių ir skirtingų psichoterapinio darbo sričių psichoanalitinės krypties psichoterapeutais ir organizacijomis; EFPP sudaro 4 sekcijos – suaugusiųjų, grupinės, vaikų ir paauglių, šeimų ir porų psichoanalitinės psichoterapijos;
• dalyvauti EFPP organizuojamose tarptautinėse konferencijose;
• LGAD nariams publikuoti straipsnius elektroniniame žurnale EFPP Psychoanalytic Psychotherapy Review;
• susipažinti su EFPP leidžiama knygų serija (leidykla Karnac);
• stiprinti ryšius su Lietuvos psichoanalizės draugija, su kuria kartu esame EFPP Lietuvos atstovai ir sudarome nacionalinį tinklą (EFPP National Network).

ataskaita apie EFPP delegatų susitikimą 2017 m.

ataskaita apie EFPP delegatų susitikimą 2019 m.

ataskaita apie EFPP delegatų susitikimą 2021 m.
________________________________________
LGAD priklauso Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklui (E.G.A.T.I.N. European Group Analytic Training Institutions Network, www.egatin.net).
Pagrindinis EGATIN tikslas – plėsti dialogo ir dalijimosi galimybes Europos ir tarptautiniame kontekste.
EGATIN įpareigoja savo nares laikytis aukštų mokymo programų standartų, teikia galimybę bendrauti įvairių šalių mokymo programų atstovams teikiant ekspertų pagalbą ir dalijantis patirtimi.
LGAD yra kvalifikacinės kategorijos EGATIN narė. Ši kategorija suteikiama organizacijoms, vykdančioms grupinės analizės mokymo programą, pilnai atitinkančią EGATIN standartus ir kriterijus.
________________________________________
LGAD narystė Lietuvos psichoterapijos asociacijoje leidžia:
• bendradarbiauti su kitomis Lietuvos psichoterapeutų organizacijomis;
• atstovauti Draugijos narių interesus sprendžiant aktualius profesinės veiklos klausimus LR valstybinėse įstaigose ir tarptautinėse organizacijose, priimant psichoterapeutų profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įtvirtinant psichoterapijos kaip nepriklausomos profesijos statusą.
LGAD narystė Lietuvos psichoterapijos asociacijoje įpareigoja:
• nustatyti minimalius profesinės kvalifikacijos reikalavimus, minimalius profesinės veiklos reikalavimus, privalomus profesinės etikos standartus;
• derinti vykdomų profesinio mokymo programų reikalavimus ir atlikti psichoterapijos mokymo programų akreditaciją.