Apie mokymo programas

Psichodinaminės grupių psichoterapijos ir Grupinės analizės mokymo programos Lietuvoje pradėtos vykdyti 1995 metais Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) kartu su Skandinavijos GA institutais. Šiuo metu LGAD yra psichoterapeutus vienijanti profesinė organizacija, kurios nariai dalyvauja  VU mokymosi visą gyvenimą Grupinės psichoterapijos mokymo programų  rengime ir vykdyme. Draugija yra tarptautinių ir vietinių organizacijų, prižiūrinčių psichoterapeutų rengimo kokybę, narė, atsakinga už mokymų atitikimą Europos psichoterapeutų mokymo standartams.

2019 m. spalio mėnesį Vilniuje ir Kaune vyko atviros paskaitos – studijų programų pristatymai. Jų metu Grupinės psichoanalizės programos absolventė grupių analitikė Taida Tiriūnė pristatė pranešimą tema “Mano asmeniniai ir profesiniai atradimai bei praradimai studijuojant programoje”, grupių psichoterapeutė dr. Birutės Švedaitės-Sakalauskė skaitė pranešimą “Narcizinis įniršis grupėje – kas jis, koks jis ir kaip apie jį mokiausi?” (Kvietimas studijuoti) , galima buvo išgirsti programos “Darbas su organizacijų grupėmis” absolventės Giedrės Kisielės pranešimą (Kvietimas studijuoti). Taip pat vyko diskusija, esami tos programos studentai pasidalino savo įspūdžiais ir asmenine patirtimi apie tai, ką jiems suteikė bei kaip veiklos galimybes praplėtė šios studijos, besidomintiems šiomis programomis buvo suteikta informacija apie pristatomos programos turinį, patyriminio mokymų formato ypatumus ir studentų atrankos procesą.

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos programa (4 metai)

skirta gydytojams specialistams ir rezidentams, psichologams magistrams, socialinio darbo magistrams, slaugytojams magistrams, kurie domisi darbu su grupėmis ir jose vykstančiais procesais bei siekia tapti grupių psichoterapeutais. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kurso tikslas (pirmieji – ketvirtieji mokymosi metai) – teoriškai ir praktiškai parengti psichodinaminės grupės psichoterapeutus savarankiškam darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinis) kursas.

Grupinės analizės mokymo programos (2 metai)

tikslas – teoriškai ir praktiškai parengti grupinės analizės specialistus savarankiškam darbui psichoterapinėse analitinėse grupėse psichiatrinio/medicininio profilio įstaigose, taikant grupinės analizės teoriją ir metodus. Studentai privalo analitiškai dirbti su klinikine grupe. Programa yra VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinis) kursas, į kurį priimami tik studentai ne mažiau kaip balu 7 baigę „Psichodinaminės grupinės psichoterapijos“ programą.

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos (3 metai)

tikslas – suteikti darbo su organizacinėmis darbuotojų grupėmis neklinikinėse organizacijose įgūdžius, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu. Programa yra VU mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijos tobulinimo kursas, į kurį priimami studijuoti visi specialistai su aukštuoju išsilavinimu.

Mokymo programų dokumentai

Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos vykdymo Reglamentas: PDGT reglamentas

Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos aprašas: PGP aprašas

Grupinės analizės mokymo programos vykdymo Reglamentas: GA reglamentas

Grupinės analizės mokymo programos aprašas: GA aprašas

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos vykdymo Reglamentas: ORG reglamentas

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos aprašas: ORG aprašas

Reikalavimai stojimui ir nuostatai atrankos vykdymui: Nuostatai atrankai

Reikalavimai Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos baigiamajam rašto darbui: PGP baigiamojo darbo reikalavimai

Nuostatai Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos baigiamojo rašto darbo vertinimui: Nuostatai IV k darbo vertinimui

Instrukcijos Grupinės analizės mokymo programos baigiamajam rašto darbui: Instrukcija GA baigiamajam darbui

Nuostatai Grupinės analizės mokymo programos baigiamojo rašto darbo vertinimui: Nuostatai GA darbo vertinimui

Grupinės analizės mokymo programos baigiamojo rašto darbų temos (1996-2013): GA baigiamųjų darbų temos

Reikalavimai Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos baigiamajam rašto darbui: ORG baigiamojo darbo reikalavimai

Nuostatai Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos baigiamojo rašto darbo vertinimui: Nuostatai ORG darbo vertinimui