Psichoanalitinės terapijos ir grupinės analizės mokymas Lietuvoje

Iki mūsų šalies nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, psichoanalizė nebuvo pripažįstama. Tačiau ir tuomet Lietuvoje buvo entuziastų psichologų ir psichiatrų, kurie savarankiškai studijavo ir naudojo šį gydymo būdą. Atgavus nepriklausomybę atsirado galimybių mokytis užsienyje. Penki pirmieji Lietuvos psichoanalitikai mokslus baigė Suomijoje. Deja, tik viena gydytoja šiuo metu nuolat gyvena ir dirba Lietuvoje. Kiti lankosi Lietuvoje ir padeda čia besimokantiems psichoanalitikams. Du grupinės analizės specialistai baigė mokslus Lenkijoje.

1992 m. Vilniaus Universiteto podiplominių studijų centre pradėta individualios psichodinaminės terapijos programa (programos vadovas – doc. E. Laurinaitis), kuri išaugo į tvirtas tradicijas turinčią psichoterapeutų ruošimo mokyklą. 1995 m. Lietuvoje pradėtos kelios psichoanalitinės terapijos ir grupinės analizės mokymo programos, kurias vedė analitikai iš Olandijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos. Minėtos programos peraugo į savarankiškas nacionalines individualios psichoanalitinės terapijos ir grupinės analizės mokyklas, kurios Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto podiplominių studijų bazėje ruošia individualios ir grupinės terapijos specialistus. Taigi turime nemažą būrį gerai paruoštų psichoanalitinės terapijos specialistų, galinčių dirbti individualiai ir su grupėmis.

1995 m. Lietuvoje buvo pradėtas ir sistemingas grupinės analizės mokymo kursas. Tai buvo tarptautinė programa, kurioje mokėsi būsimieji psichoterapeutai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Kursą vedė mokytojai iš Norvegijos (Steinar Lorentzen ir Tore Sørlie) bei Danijos (Vivi Maar). 1999 m. įkurta Lietuvos grupinės analizės draugija, kuri rūpinasi psichoterapeutų mokymu, profesine priežiūra ir tobulėjimu, palaiko ryšius su Europos grupinės analizės mokymo institutų tinklu (EGATIN) ir yra šios organizacijos narė.

 

Grupinės psichoterapijos taikymas

Grupinė psichoterapija gali būti taikoma ambulatoriškai privačioje praktikoje, psichikos sveikatos centruose,  stacionaruose, reabilitacijos įstaigose kaip viena iš sudedamųjų kompleksinio gydymo dalių. Grupinės analizės supratimas stacionare padeda formuoti terapinę bendruomenę ir geriau suprasti ryšį tarp individualaus paciento ir pacientų grupės, tarp paciento bei personalo, o taip pat pacientų, personalo ir administracijos. Tik suprantant šiuos santykius galima juos sąmoningai ir sėkmingai panaudoti pacientų gydymui bei sprendžiant įvairias personalo bendravimo problemas. Grupinė terapija gali būti taikoma kaip vienintelis gydymo būdas arba derinama su individualia terapija ir, jeigu reikia, su medikamentiniu gydymu.