Lietuvos grupinės analizės draugija (LGAD) yra aktyviai veikianti visuomeninė organizacija, įkurta 1999 m. Tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, jungiantis specialistus, dirbančius grupinės analizės srityje. Organizacija suburta siekiant tenkinti bei įgyvendinti bendrus LGAD narių poreikius ir tikslus.

Pagrindiniai LGAD veiklos tikslai:

  • vienyti Lietuvoje dirbančius grupinės analizės specialistus;
  • padėti ginti jų teises;
  • vykdyti ir remti jų profesinį mokymą ir tobulinimą;
  • vykdyti Lietuvos grupinės analizės specialistų profesinį vertinimą;
  • organizuoti nacionalinės ir tarptautinės reikšmės renginius grupinės analizės temomis;
  • aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje, palaikyti ryšius su Europos GA specialistais bei organizacijomis.

LGAD glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus universitetu vykdydama studijų programas ir organizuodama renginius.