LGAD narius priima LGAD taryba, apsvarsčiusi raštišką stojančiojo prašymą. Kandidatai į LGAD narius turi parašyti prašymą grupines.analizes.draugija@gmail.com  įsipareigodami laikytis draugijos įstatųetikos kodekso, sumokėti stojamąjį mokestį ir einamąjį metinį nario mokestį, kurių dydžius nustato ir gali keisti LGAD taryba.

Nuo 2019 m. stojamasis mokestis yra 20 eur, metinis mokestis – 30 eur, LGAD  a/s – SEB bankas, Nr. LT09 7044 0600 0137 9470. Metinis nario mokestis mokamas iki einamųjų metų kovo mėn. 1 dienos.

 

LGAD garbės narius renka LGAD konferencija, kai LGAD taryba pateikia kandidatus.