LGAD narius priima LGAD taryba, apsvarsčiusi raštišką stojančiojo prašymą. Kandidatai į LGAD narius turi parašyti prašymą grupines.analizes.draugija@gmail.com  įsipareigodami laikytis draugijos įstatųetikos kodekso, sumokėti stojamąjį mokestį ir einamąjį metinį nario mokestį, kurių dydžius nustato ir gali keisti LGAD taryba.

Nuo 2024 m. stojamasis mokestis yra 50 eur, metinis mokestis – 50, 75, arba 100 eur (kiekvienas draugijos narys mokesčio dydį pasirinkti gali laisva valia), LGAD  a/s – SEB bankas, Nr. LT09 7044 0600 0137 9470. Metinis nario mokestis mokamas iki einamųjų metų kovo mėn.pirmos dienos.

 

LGAD garbės narius renka LGAD konferencija, kai LGAD taryba pateikia kandidatus.