Lietuvos grupinės analizės draugijos įkūrimas yra glaudžiai susijęs su Grupinės analizės mokymo programos atsiradimu Lietuvoje. 5 metų mokymo programa pradėta vykdyti 1995 metais, o specialistai į Draugiją susibūrė 1999 m. balandžio 15 dieną. Draugijos 10 metų jubiliejus buvo pažymėtas jau tradicine tapusioje tarptautinėje Dubingių grupinės analizės konferencijoje 2009 metais, o 2010 metais vietinėje Dubingių konferencijoje buvo atšvęstas Grupinės analizės mokymo programos įgyvendinimo Lietuvoje 15 metų jubiliejus, kurio metu Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) garbės narys doc. Eugenijus Laurinaitis papasakojo bendrą Mokymo programos ir Draugijos atsiradimo istoriją, nuo jos idėjos gimimo iki jau 12-liktos Grupinės analizės konferencijos Dubingiuose „Grupinė analizė Lietuvoje: Praeitis – Dabartis – Ateitis”.

 • Lietuvos grupinės analizės draugija (LGAD) yra visuomeninė organizacija, kurios nariai domisi grupinės analizės mokslo ir metodo sklaida Lietuvoje (žr. Įstatai)
 • LGAD įkurta 1999-04-15
 • LGAD nariu gali būti kiekvienas specialistas, kuris dirba arba mokosi šioje srityje, o taip pat kitų sričių specialistai, kurių veikla yra susijusi su grupinės analizės vystymu arba kurie ypatingai nusipelnę Lietuvai šioje srityje
 • LGAD valdo jos narių konferencija, kuri vyksta kas 2 metus, tarp konferencijų – LGAD taryba ir prezidentas (žr. čia).
 • LGAD turi Etikos komisiją, revizorių ir LGAD tarybai pavaldų Mokymo Komitetą (MK)
 • LGAD Etikos kodeksas (žr. čia).

 

Faktai

 • 1991 m. įvyko pirmasis grupinės analizės seminaras Lietuvoje.
 • 1992 m. Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklo (EGATIN) studijų dienos Lietuvoje.
 • 1995 m. pradėtas Baltijos šalių grupinės analizės specialistų 5 metų mokymo projektas.Mokymo institucija- Oslo grupinės analizės institutas (Norvegija). Nuo 2002m. tapo bendra Vilniaus Universiteto ir Oslo Grupinės analizės instituto grupinės analizės mokymo programa. Dabar programa vyksta kaip bendra Vilniaus universiteto ir Lietuvos grupinės analizės draugijos podiplominių studijų programa, suteikianti grupinio terapeuto arba grupinio analitiko kvalifikaciją.
 • 1996 m. įkurta Grupinės analizės sekcija prie Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos.
 • 1999 04 15. Įkurta Lietuvos grupinės analizės draugija (LGAD).
 • 1999 m. Lietuvos Grupinės Analizės draugijos nariai pradėjo mokymo programą Estijoje.
 • 2000 m. EGATIN’o studijų dienos Lietuvoje – tema „Lyderis ir autoritetas“.
 • 2001 m. Baltijos šalių mokymo projekte paruošti pirmieji 10 grupinės analizės specialistų.
 • 2002 m.  Baltarusijoje pradėta  grupinės analizės mokymo programa, bendradarbiaujant su Rusijos grupinės analizės specialistais.
 • Nuo 2003 m. LGAD nariai dalyvauja bendrame projekte su Šiaurės Norvegijos Tromso universitetu, kuris vykdomas  Rusijoje, Archangelsko srities psichiatrijos ligoninėje. Projekto tikslas: personalo mokymas dirbti su grupėmis ir multiprofesinje komandoje. Projektas vykdomas kartu su Rusijos Šiaurės regiono Archangelsko Universitetu.
 • Nuo 2002 m. LGAD kartu su Vilniaus Universitetu vykdo savarankišką grupinės analizės mokymo programą, į kurią kiekvienais metais priimami nauji kursantai. (Plačiau žr. “Mokymai).

 

Tarybos Nariai

LGAD taryba 2016-2018

 • Gitana Stanikūnė – prezidentė
 • Jūratė Daškevičienė – elektė
 • Diana Nefienė – sekretorė
 • Zita Sadūnaitė – iždininkė
 • Eglė Paužienė – narė, LGAD atstovė EGATIN‘e
 • Erna Petkutė – narė, LGAD atstovė Lietuvos psichoterapijos asociacijoje (LPtA)
 • Brigita Gulbinaitė – narė, atsakinga už LGAD tinklapį ir informacijos apie LGAD sklaidą

LGAD taryba 2014-2016

 • Gitana Vainiūnienė – prezidentė
 • Evaldas Simutis elektas
 • Jūratė Daškevičienė sekretorė
 • Diana Nefienė – iždininkė
 • Eglė Paužienė – narė
 • Erna Petkutė- narė
 • Violeta Kniukštienė -narė

LGAD taryba 2012-2014

 • Eglė Paužienė – prezidentė
 • Gitana Vainiūnienė – elektė
 • Jūratė Lažinskienė – iždininkė
 • Jūratė Daškevičienė – sekretorė

LGAD taryba 2010-2012

 • Eglė Paužienė – prezidentė
 • Jūratė Daškevičienė – elektė
 • Sigita Ašvydienė
 • Laima Ruibytė
 • Diana Nefienė
 • Danutė Gustaitytė
 • Irena Žilinskienė

LGAD taryba 2008-2010

 • Sigita Ašvydienė – prezidentė
 • Eglė Paužienė – elektė

LGAD taryba 2005-2007

 • Aušra Kurienė – prezidentė
 • Sigita Ašvydienė – prezidentė – elektė
 • Jūratė Daškevičienė – sekretorė
 • Skirmantė Povilėnaitė – iždininkė
 • Jūratė Lažinskienė – narė

LGAD taryba 2003-2005

 • Jūratė Lažinskienė – prezidentė
 • Aušra Kurienė – prezidentė – elektė
 • Skirmantė Povilėnaitė – iždininkė
 • Regina Udrienė – sekretorė
 • Eglė Zubienė etikos – komisijos pirmininkė
 • Sigita Ašvydienė
 • Vidmantas Stulpinas

LGAD taryba 2001-2003

 • Erna Petkutė – prezidentė
 • Jūratė Lažinskienė – prezidentė – elektė
 • Jurita Dargužienė – iždininkė
 • Daina Natkevičienė – sekretorė
 • Aušra Kurienė
 • Eglė Zubienė
 • Eugenijus Laurinaitis

LGAD taryba 1999-2001

 • Erna Petkutė – prezidentė
 • Eugenijus Laurinaitis – prezidentas – elektas
 • Liudmila Andrikienė – iždininkė
 • Daina Natkevičienė – sekretorė
 • Arūnas Kuras
 • Jūratė Lažinskienė
 • Rytis Orintas