Žinia, kurios niekas nelaukė…

Su liūdesiu pranešame apie skaudžią netektį

Po sunkios ligos mirė Vidmantas Stulpinas, brangus bičiulis ir kolega, Lietuvos grupinės analget.phpizės draugijos narys ir programos mokytojas.
Šeštadienį, balandžio 14 d., 8 val. vyks šv. mišios Šiaulių katedroje.  Atsisveikinimas – nuo 9.30 val. Dvaro g. 99 (Šiauliai). Urna išnešama 13.00 val., laidojimas Donelaičio kapinėse.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir palaikymą šeimai.
Artimųjų vardu prašome atvyksiančius atsisveikinti su Vidmantu pagerbti jį ne krepšeliais ar vainikais, o šviesiais prisiminimais.

 

LGAD Taryba

Parašykite komentarą