Susitikimas su EGATIN komiteto nariais

2016 m. spalio 22 d. įvyko tarptautinio EGATIN komiteto narių susitikimas su LGAD nariais

mokytojai-ir-egatinSusitikimo metu artimiau susipažinome, aptarėme grupinės analizės mokymo programų ypatumus ir skirtumus tarp Lietuvos ir kitų Europos šalių, sustiprinome bendradarbiavimo ryšius. Svečiai domėjosi ir jiems plačiau pristatėme mūsų mokymo programų apimtį, turinį, priėmimo kriterijus, vietą Vilniaus universiteto struktūroje; taip pat papasakojome apie psichoterapijos padėtį Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Pradėta kurti ir EGATIN studijų dienų Vilniuje, įvyksiančių 2018 metais, vizija; svarstytos galimos temos. EGATIN komiteto nariai LGAD narius ir mokymo programų studentus pakvietė dalyvauti 2017 m. EGATIN studijų dienose Zagrebe; informavo, jog galima kreiptis dėl dalyvio mokesčio sumažinimo (daugiau informacijos www.egatin.net ).

Susitikime dalyvavo visas tarptautinis EGATIN komitetas: Paula Carvalho (Portugalija), Vera Balabanova (Rusija), Tija Despotovich (Serbija), Synnove Ness Bjorke (Norvegija), Jose Miguel Sunyer (Ispanija), Allex Collins (Jungtinė Karalystė), Jutta Gliem (Vokietija). Lietuvos grupinės analizės draugijai atstovavo prezidentė Gitana Stanikūnė, garbės nariai Erna Petkutė ir Eugenijus Laurinaitis, draugijos narės Sigita Ašvydienė ir Aušra Kurienė, draugijos tarybos narės Diana Nefienė ir Jūratė Daškevičienė.

2016 m. spalio 23 d. su EGATIN nariais susitiko mokymo programų klausytojos

Buvo aptarta mokymo programų struktūra, jas baigusių specialistų perspektyvos realizuoti savo žinias ir įgūdžius. Priėjome vieningą išvadą, jog turime rasti būdų visuomenei atskleisti savo darbo vertę, pateikti ją visiems suprantama, aktualia kalba kasdieniame kontekste, atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kiek grupinių procesų kasdien vyksta aplink mus, kaip patys juose dalyvaujame ir kokį vaidmenį atliekame. EGATIN nariai domėjosi, kaip besimokantieji programoje renka grupes, su kokiais sunkumais susiduria ir kokiais būdais juos sprendžia. Savo patirtimi dalinosi Grupių psichoterapijos programos klausytoja Ieva Merkevičienė ir Grupinės analizės programos klausytoja Brigita Gulbinaitė. Pokalbio metu įsitikinome, kad su panašiomis problemomis grupių terapeutai ir mokymo programų klausytojai susiduria visose šalyse. Tad akivaizdu, jog tik glaudus bendradarbiavimas, dalinimasis patirtimi padėtų rasti būdų, kaip šias problemas spręsti.

Didelio EGATIN komiteto narių susidomėjimo sulaukė Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose programa ir šią programą baigusiųjų profesinės perspektyvos. Programai atstovavusi Milda Autukaitė, sėkmingai realizuojanti programoje įgyjamas žinias ir praktinius įgūdžius, savo darbe tvirtino matanti daug šios programos perspektyvų organizacijų, verslo pasaulyje. Tačiau ypač svarbu surasti abiems pusėms, tiek grupinius procesus išmanantiems specialistams, tiek organizacijų darbuotojams, bendrus interesus.

Aptariant galimas būsimųjų studijų dienų temas atsižvelgta į pokalbio metu iškilusius esminius klausimus, vertus išsamesnio nagrinėjimo, pasidalinimo patirtimi.

Sulaukėme šilto kvietimo, skirto visiems programų klausytojams, dalyvauti 2017 m. vysiančiose studijų dienose Zagrebe, ir, žinoma, viliamės susitikti 2018 m. studijų dienose Vilniuje.

Parašykite komentarą