LGAD renginių istorija

Ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija

2018-10-20 Kaune vyko ataskaitinė rinkiminė LGAD konferencija. Jos metu rinkta nauja LGAD taryba, pateiktos pastarųjų dvejų metų LGAD tarybos veiklų ataskaitos, svarstyti aktualūs Draugijai klausimai, vyko diskusija apie LGAD ir narystę joje. LGAD narė, grupių analitikė Danguolė Andriušaitienė skaitė pranešimą „Grupės analitiko asmeninių pokyčių mokymosi procese bei asmeninėje terapijoje įtaka darbo su grupe procesui“.

2018-04-27 – 29  trisdešimtosios EGATIN studijų dienos: „Small Group – Endless Space: Personal Therapy in Group Analytic Training“, Vilnius

Lietuvos grupinės analizės draugija priklauso Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklui (E.G.A.T.I.N. European Group Analytic Training Institutions Network). 2018 m. mums teko didelė garbė Vilniuje organizuoti tarptautines E.G.A.T.I.N. studijų dienas, kasmet vykstančias vis kitoje tinklui priklausančioje šalyje narėje. Susirinkę Vilniuje E.G.A.T.I.N. šalių narių atstovai ir programų klausytojai dalinosi mokymo(-si) patirtimi. Kiekviena šalis turi savitą grupių terapeutų rengimo patirtį, tad studijų dienos tapo erdve pasidalinti sukauptomis įžvalgomis ir idėjomis.

2018 m. studijų dienų tema – „Mažoji grupė – beribė erdvė. Asmeninė terapija grupinės analizės mokyme“. Dažnai programų klausytojai, mokytojai, pacientai tarpusavyje glaudžiai susiję. Kokie kyla iššūkiai, kaip juos įveikiame,  studijų dienų diskusijų tema tarp šalių programų vykdytojų ir besimokančiųjų.

2017 metų Lietuvos grupinės analizės draugijos vasaros konferencija: „Grupės lyderis: asmuo ir vaidmuo“, Molėtų raj.

Konferencijos tema aprėpė įvairius kontekstus: pradedant psichoterapinės grupės lyderio vaidmenį, baigiant darbo grupės vadovo vaidmenį darbo kolektyvo aplinkoje. Konferencijos metu, kaip įprasta, klausėmės pranešimų, kuriuos šiemet parengė Grupinės analizės Lietuvoje pradininkai Eugenijus Laurinaitis ir Erna Petkutė bei programų absolventės Violeta Kniukštienė bei Saulė Triškuvienė. Turėjome daug erdvės apmąstyti, pajausti asmeniškai, kaip aptartosios temos atsispindi mūsų darbe ir gyvenime. pokalbiai mažosiose diskusijų grupėse leido pamatyti dar platesnį pranešimų kontekstą bei pasidalinti įžvalgomis. Girdėjome pranešimus:

Eugenijus Laurinaitis. „Tikroji ir netikroji lyderio savastis – pamąstymai sekant Winnicott’u“.

Violeta Kniukštienė „Darbas su perkėlimu grupėje klasikiniu ir šiuolaikiniu požiūriu“.

Erna Petkutė “Grupių analizė – malonumo ir realybės principų dinamika”

Saulė Triškuvienė „Projekto darbo grupės dinamika ir lyderio vaidmuo“.

Konferencijos nuotraukų galerija

2017-02-25 Lietuvos grupinės analizės draugijos žiemos sąskrydis

 Šįkart susitikome Vilniuje, SOS vaikų kaime.

  • Iš Danutės Gustaitytės, Indrės Markūnės pristatymų-pranešimų įdomu buvo sužinoti ne tik apie SOS vaikų kaimo istoriją, bet ir šios organizacijos tamprias sąsajas su LGAD. Daugeliui tai išgirdu pirmą kartą. Galimybė pamatyti autentišką organizacijos aplinką, leido gyvai patirti ir giliau, iš grupinių procesų perspektyvos suvokti išgirstą informaciją. Diskusija apie mokymąsi iš klaidų ir pasididžiavimas kolege.
  • LGAD atstovė LPtA Erna Petkutė pristatė psichoterapijos įstatymo rengimo aktualijas. Pasikeitimus įvykusius pasikeitus LPtA prezidentui, vykstančias diskusijas. Savo ruožtu I.Markūnė papildė diskusiją argumentais kodėl būtų aktualu psichoterapeuto praktiką su SAM. Aptartos tolimesnė LGAD pozicija.
  • Sveikinome užbaigusias grupinės analizės kursą ir apsigynusias baigiamąjį darbą  psichoterapeutes – grupines analitikes: D.Andriuškevičienę, V.Kniukštienę!

Kvietimas

Galerija

2016 metų Lietuvos grupinės analizės draugijos vasaros konferencija: „Psichodinaminiai procesai organizacijose“, Švėkšna (Šilutės raj.) 

Temos aktualumu abejoti netenka, nes kiekvienas iš mūsų vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje tampame organizacijos dalimi. Universalūs dėsniai veikia įvairiose žmonių grupėse. Klausydami konferencijos pranešimų ne vienas turėjome galimybę atpažinti situacijas, kurias jau esame patyrę, pamatyti jas kitu kampu, suprasti ne tik pastebimus iš pirmo žvilgsnio procesus, bet ir tuos, kurie vyksta mums to nesuvokiat, lemiami mūsų tarpusavio santykio.

Pristatymas

Pranešimai:

Milda AutukaitėTendencijos šiuolaikinėse organizacijose vidinio konsultanto akimis, Švėkšna, 2016-06-17

Taida Tiriūnė “Grupių analitikės brandos procesas. Mano ribotumas – tai ne kalėjimas. Tai – mano laisvė“

Asta Bukavickienė „VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento istorinė raida. Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus veiklos pristatymas“

Vidmantas Stulpinas “Komandos gimimas, gyvenimas ir mirtis psichoterapijoje“

Jolita Buzaitytė – Kašalynienė  “Grupių santykių konferencija kaip mokymosi apie psichodinaminius procesus organizacijose metodas“

Nuotraukų   galerijoje 1

galerijoje 2

2016 m. vasaros konferencijos dalyviai prie Švėkšnos dvaro
2016 m. vasaros konferencijos dalyviai prie Švėkšnos dvaro

International Summer Conference of Group Analysis: „Books in Group Analysis“, July 3 – 5, 2015, Vilnius, Lithuania

 
Paveiksl_Vilnius

Group Analysis being a combination of art and science faces the challenge to be shared and taught, manualized and transmitted. What books should be read to become an excellent artist of group conducting, what books can reveal conceptualized, rational approach and also intuition, spontaneityand creativity?

What difficulties and challenges, excitements and pleasures are encountered by persons who write books and share their experience and knowledge? Andon the other hand, what possibilities and new spaces, surprises and  questions discover the ones,  who read books, learn and test the information in practice?Finally, our patients gain information and bring the vision of the therapy also from books – what we do with that? What books become an issue and theme in the group, what kind of written word carries a meaning and is significant? These and other related topics will be the focus of our meeting.

 Trumpas pristatymas/ announcement

GA Conference Programme Final

Pranešimai/plenary lectures:

Galerija

Konferencija: „Grupinės terapijos taikymas stacionare“, Radailiai, 2014

Trumpas pristatymas
2014_Palanga
Pranešimai:
  • Grupės terapeuto vaidmuo ir patirtis kuriant psichoterapinio gydymo kultūrą psichiatrijos stacionare. Danguolė Andriušaitienė (VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento psichoterapeutė)
  • Intensyvi terapinė programa LSMU Elgesio medicinos instituto streso ligų skyriaus dienos stacionaro sąlygomis. Saulius Liutkus (LSMU EMI Streso ligų skyriaus vedėjas)
  • Požiūrio į psichoterapiją kaita klinikinės praktikos metu. Dr. Laima Sapežinskienė (LSMU EMI mokslo darbuotoja)
  • Grupinė terapija ilgalaikėje priklausomybėmis sergančių asmenų reabilitacijos bendruomenėje, Eglė Paužienė

 Galerija

Konferencija: „Grupinės terapijos taikymas psichikos sveikatos įstaigose“, Šilutė, 2013

New ImageTrumpas pristatymas
Pranešimai:

Eglė Paužienė. Nuo pamišėlių namų iki radikaliosios grupinės analizės.

Lina Žukienė, Lina Skromovaitė. Grupinė terapija Vilniaus ir Kauno psichikos įstaigų praktikoje. Apžvalga.

Loreta Šiaudvytytė. Grupinės terapijos taikymas psichikos sveikatos centrų struktūroje: Šilutės PSC patirtis.

Diana Nefienė. Grupinė analizė: iššūkis terapeutui, grupės analitiko vaidmenų derinimo dilemos.

Evaldas Simutis. Ribinio paciento dinamika santykyje su grupe ir terapeutu.

Galerija

 2013.02 LGAD Žiemos sąskrydis Kaune

……………

 

International Conference: „Different homes for GA“, Dubingiai, 2012

IMG_5524 Groups nowadays exist in great variety: there are different settings, different goals, the members can be clients or patients, the exploration of oneself and others can be throughtalking, dancing, drawing, playing, the conductors come from different professional fields andvarious theoretical backgrounds. Do all those groups have something in common? Can we find common language tounderstand what happens in the group – in any group?During the life of any group something is happening, developing, influencing,changing – we call it group dynamics. The leader of any group observes, studies, tries to understand what goes on in his or her group. It is a great help and even a necessity to have a magnifying glass of knowledge and to be able to see what is happening in a group on intrapsychic, interpersonal and group-as-a-whole levels. Be it a play therapy group, a class of students, a group-analytic group or psychodrama – the leader has to have this magnifying glass in order to „read“ the group as only so he will be able to lead the group to the positive outcome.

Galerija

Trumpas pristatymas

Filmų klubas pradeda savo veiklą 2011 gegužės mėn. 21 dieną

 Draugijos tarybai kilo idėja praturtinti savo laisvalaikį įdomių filmų peržiūromis ir jų analize.Pirmasis kino žiūrėtojų susitikimas – gegužės 21 dieną, 11 val.Saugaus vaiko centre, Kaune. Žiūrėjome filmą Disgrace, pagal Nobelio premijos laureato J. M. Coetzee romaną “Nešlovė” , rež. Steve Jacob, Australija/Pietų Afrika,  2008.

Daugiau apie kino klubą: lgad.lt/vietiniai renginiai/kino klubas

LGAD vasaros konferencija „GA Lietuvoje: Praeitis- Dabartis– Ateitis”, Dubingiai, 2010

Trumpas pristatymas

Galerija

International Workshop “Language in the Group, of the Group, by the Group”, Dubingiai, 2009

Trumas pristatymas

Galerija

Seminaras „Tumpalaikė grupinė terapija”, Kaunas, 2009

 

Vasaros konferencija „Grupinės analizės vieta šiuolaikinėje visuomenėje“, 2007.06.15-16.

International Symposium „GA in Different Cultures: Diversities and Tolerance“, Dubingiai,  July 5-7, 2006akmenukai

The Summer Workshop aimed at the sharing and exploring Groups analysis culture development in the context of different cultures, chalenging and accepting diversities, building tolerance in the society at large as well as in the context of different Group analysis training programs. We are also interested in the applications of Group Analysis in different settings, the place of GA in the health care systems in respective countries, and the possibilities of future growth and cooperation.

Galerija

 

Seminaras “Psichoterapinių grupių naudojimas reabilitacijoje ir gydyme”, Šiauliai, 2004

Seminaras „Grupių naudojimas gydyme ir reabilitacijoje”, Žiegždriai, 2003

Summer Workshop „GA in Eastern Europe“, Dubingiai, July 11 – 13, 2003

The Summer Workshop aimed at exploring the current status of Group Analysis in Eastern European countries, its development, differences and similarities in the implementation of GA in different countries, problems and possibilities of this process. We are also interested in the applications of Group Analysis in different settings, the place of GA in the health care systems in respective countries, and the possibilities of future growth and cooperation in this field among Eastern European countries as well as between the East and West of Europe. The focus in the discussions were planned on the schemes of training in Group Analysis, requirements for both trainees and trainers, on transferring of the theoretical concepts of GA in different cultural matrix. Summer Workshop  invited to take part all interested persons: past, current and future trainers and practitioners of Group Analysis from both East and West of Europe, and students of training programmes of Group Analysis.

E.G.A.T.I.N. Study Days “Authority and Leadership in GA Training”, Vilnius, 2000

Konferencija “Autoritetas ir komanda medicinoje. GA požiūris“, Vilnius, 1999

E.G.A.T.I.N. Study Days “Group Analysis in Different Cultures – Training and Practice”, Vilnius, 1992

 

Visi tarptautiniai LGAD renginiai organizuojami kartu su Vilniaus universitetu.