Narystė

 

Draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – grupinės analizės specialistai, praktiškai dirbantys, atliekantys mokslinius tyrimus ar besimokantys grupinės analizės srityje, o taip pat Draugijos nariais gali būti kitų artimų specialybių specialistai, kurių veikla yra glaudžiai susijusi su grupinės analizėspaveiksl_paukstvystymu Lietuvoje.

Draugijos nariai moka metinį nario mokestį. Nuo 2019 m. nario mokestis 30 eur.  Nario mokestis mokamas iki einamųjų metų kovo mėnesio 1 dienos į LGAD  a/s SEB bankas, Nr. LT09 7044 0600 0137 9470.

 

Draugijos garbės nariais gali būti asmenys, kurių veikla yra reikšminga grupinės analizės vystymui Lietuvoje. Draugijos garbės nariais  gali būti išrinkti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Draugijos garbės narius renka Draugijos konferencija, kai Draugijos taryba pateikia kandidatus.