Apie mokymo programas

Psichodinaminės grupių psichoterapijos ir Grupinės analizės mokymo programos Lietuvoje pradėtos vykdyti 1995 metais Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) kartu su Skandinavijos GA institutais. Šiuo metu LGAD yra psichoterapeutus vienijanti profesinė organizacija, kurios nariai dalyvauja  VU mokymosi visą gyvenimą Grupinės psichoterapijos mokymo programų  rengime ir vykdyme. Draugija yra tarptautinių ir vietinių organizacijų, prižiūrinčių psichoterapeutų rengimo kokybę, narė, atsakinga už mokymų atitikimą Europos psichoterapeutų mokymo standartams.

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos programa (4 metai)

skirta gydytojams specialistams ir rezidentams, psichologams magistrams, socialinio darbo magistrams, slaugytojams magistrams, kurie domisi darbu su grupėmis ir jose vykstančiais procesais bei siekia tapti grupių psichoterapeutais. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kurso tikslas (pirmieji – ketvirtieji mokymosi metai) – teoriškai ir praktiškai parengti psichodinaminės grupės psichoterapeutus savarankiškam darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinis) kursas.

Grupinės analizės mokymo programos (2 metai)

tikslas – teoriškai ir praktiškai parengti grupinės analizės specialistus savarankiškam darbui psichoterapinėse analitinėse grupėse psichiatrinio/medicininio profilio įstaigose, taikant grupinės analizės teoriją ir metodus. Studentai privalo analitiškai dirbti su klinikine grupe. Programa yra VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinis) kursas, į kurį priimami tik studentai ne mažiau kaip balu 7 baigę „Psichodinaminės grupinės psichoterapijos“ programą.

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos (3 metai)

tikslas – suteikti darbo su organizacinėmis darbuotojų grupėmis neklinikinėse organizacijose įgūdžius, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu. Programa yra VU mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijos tobulinimo kursas, į kurį priimami studijuoti visi specialistai su aukštuoju išsilavinimu.

Mokymo programų dokumentai

Psichodinaminės grupių psichoterapijos ir Grupinės analizės mokymo programų vykdymo Reglamentas: PGP ir GA reglamentas

Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos aprašas: PGP aprasas

Grupinės analizės mokymo programos aprašas: GA aprasas

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos vykdymo Reglamentas: ORG reglamentas

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos aprašas: ORG aprasas

Reikalavimai stojimui ir nuostatos atrankos vykdymui: nuostatos atrankai

Reikalavimai Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos baigiamajam rašto darbui: PGP baigiamojo darbo reikalavimai

Nuostatai Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos baigiamojo rašto darbo vertinimui: nuostatos IV k darbo vertinimui

Instrukcijos Grupinės analizės mokymo programos baigiamajam rašto darbui: Instrukcija GA baigiamajam darbui

Nuostatai Grupinės analizės mokymo programos baigiamojo rašto darbo vertinimui: nuostatos GA darbo vertinimui

Reikalavimai Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos baigiamajam rašto darbui: ORG baigiamojo darbo reikalavimai

Nuostatai Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos baigiamojo rašto darbo vertinimui: nuostatos ORG darbo vertinimui