Kaip įstoti ?

IMG_1000

Draugijos narius priima Draugijos taryba, apsvarsčiusi raštišką stojančiojo prašymą. Kandidatai į LGAD narius turi parašyti prašymą Draugijos tarybai, įsipareigodami laikytis Draugijos įstatų, sumokėti stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato ir gali keisti Draugijos taryba (nuo 2011 m. stojamasis mokestis yra 40 Lt./12 eur, metinis mokestis – 80 Lt/23 eur). Nario mokestis mokamas iki einamųjų metų kovo mėn. 1 dienos). Draugijos garbės narius renka Draugijos konferencija, kai Draugijos taryba pateikia kandidatus.