Kaip įstoti ?

IMG_1000

Draugijos narius priima Draugijos taryba, apsvarsčiusi raštišką stojančiojo prašymą. Kandidatai į LGAD narius turi parašyti prašymą Draugijos tarybai, įsipareigodami laikytis draugijos įstatų, etikos kodekso, sumokėti stojamąjį mokestį ir einamąjį metinį nario mokestį, kurių dydžiu nustato ir gali keisti Draugijos taryba (nuo 2011 m. stojamasis mokestis yra 40 Lt./12 eur, metinis mokestis – 80 Lt/23 eur, LGAD  a/s – SEB bankas, Nr. LT09 7044 0600 0137 9470).

Metinis nario mokestis mokamas iki einamųjų metų kovo mėn. 1 dienos). Draugijos garbės narius renka Draugijos konferencija, kai Draugijos taryba pateikia kandidatus.