Steinar Lorentzen Assoc. Prof., PhD.

Adresas: Institute of Psychiatry, University of Oslo (UiO),
Section Aker University Hospital, Sognsvannsvn. 21, build. 12, 0320 Oslo, Norway
Tel.: (+47) 2292 3833
Mob.: (+47) 9002 9788
Faks.: (+47) 2292 3530
El. paštas: steinar.lorentzen@medisin.uio.no
Tautybė: Norvegas

Profesinė patirtis

Psichiatras psichoanalitikas, individualios ir grupinės analizės specialistas. Norvegijos Grupinės analizės Instituto narys ir jo steigėjas. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją apie ilgalaikę analitinę grupinę terapiją. Nuo 2004 m. – asocijuotas Oslo universiteto profesorius.
Pagrindinės mokslo interesų kryptys: grupės procesas ir rezultatai. Dalyvauja dideliame mokslinio tyrimo projekte, susijusiame su moksliniais psichozių tyrimais.
Publikavo apie 60 straipsnių psichoterapijos (mokslas ir mokymas), gydymo psichiatrijos stacionare, suicidologijos ir bendrosios psichiatrijos temomis.
Paskutinis mokslinis projektas – http://www.med.uio.no/ipsy/aker/projects/psychodynamic_group_therapy/index.html

Tarptautinis darbas

1990 m. pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos grupinės terapijos draugijos grupinės analizės sekcija ir įdėjo nemažai pastangų vardan Norvegijos medicinos asociacijos finansavimo. Šių lėšų dėka 1995 m. Lietuvoje pradėjo įvadinį grupinės analizės mokymo kursą Baltijos šalių specialistams (Lietuvos, Latvijos, Estijos). Tai buvo bendras Skandinavijos šalių bei Lietuvos organizacinio komiteto projektas, skirtas specialistams iš trijų Baltijos šalių. Laipsniškai projektas išsiplėtė į penkerius metus trunkančią programą (įvadinį, pagrindų ir kvalifikacinį kursus). Kaip programos koordinatorius ir mokytojas dalyvavo šioje programoje iki 2003 m., kol  Lietuvos grupinės analizės draugija visiškai perėmė atsakomybę už programą. Iki šiol supervizuoja ir konsultuoja programos mokytojus.

2001-2005 m. supervizavo Danijos Aarhus Grupinės Analizės  instituto personalą.

Professor, PhD, Tore Sørlie

Adresas: Department of Clinical Psychiatry, University of North Norway (UiTø),
University Hospital of Northern Norway (UNN), 9291 Tromsø, Norway
Dirba Norvegijoje, Tromso mieste, Šiaurės Norvegijos universiteto  klinikinės psichiatrijos departamente bei Šiaurės Norvegijos universitetinėje ligoninėje.

Profesiniai pagrindai

Nuo 2002 m. – Šiaurės Norvegijos Tromso universiteto profesorius. Gydytojas psichiatras, individualus psichoanalitikas, grupinis analitikas.
Išspausdino 50 publikacijų. Pagrindinės temos: psichoterapija, klinikinė sveikatos psichologija, edukacija ir tarpkultūriniai klausimai.

Tarptautinė patirtis

1995 – 2002 m. buvo Lietuvoje (Vilniuje) veikusios grupinės analizės mokymo programos mokytojas. Tuomet programą organizavo Norvegijos grupinės analizės institutas. Nuo 2002 m. ši programa patvirtinta Vilniaus Universitete. Iki šiol jis yra programos mokytojų supervizorius.

Nuo 2002 m. dirba Šiaurės Norvegijos Tromso universiteto organizuojamoje programoje, skirtoje Rusijos, Archangelsko srities psichiatrinės ligoninės personalo profesiniam tobulinimui. Programa skirta mokyti darbti su grupėmis ir darbo daugiaprofesinėse komandose specifikos. Programa vykdoma bendradarbiaujant su Rusijos šiaurės regiono Archangelsko universitetu ir Lietuvos grupinės analizės draugija.

Vivi Maar, Associate professor, cand.psych

Adresas: Christiansholmsvej 30, 2930 Klampenborg, Denmark
Tel.: (+45) 3963 1451
El. paštas:  vivi.maar@psy.ku.dk
Tautybė: Danė

Profesiniai pagrindai

Klinikinė psichologija, individuali psichoanalitinė psichoterapija, vaikų psichoterapija, grupinė analizė.
Profesinė patirtis:
1970 -2002 m. buvo Kopenhagos universiteto Psichologijos departamento universitetinės Psichologijos klinikos asocijuota profesore ir daug metų dėstė Kopenhagos Grupinės analizės institute. Šiuo metu užsiima privačia praktika.
Yra keleto straipsnių ir knygų skyrių autorė, kuriuose gvildenamos supervizijų, grupinės analizės, vaikų psichoterapijos ir tarpkultūrinės temos.

Tarptautinio darbo patirtis

1997-2002 m. Grupinės analizės mokymo kurso, organizuoto Lietuvoje (Vilniuje) mokytoja.
Nuo 2005 m. iki šiol – VU grupinės analizės mokymo kurso mokytojų supervizorė.

Docentas Eugenijus Laurinaitis

2008 m. įvykusioje LGAD ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje suteiktas LGAD Garbės nario vardas už indėlį organizuojant grupinės analizės mokymo programą Lietuvoje bei kuriant Lietuvos grupinės analizės draugiją. E. Laurinaitis ypač rūpinosi, kad grupinės analizės mokymo programa atitiktų Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklo (EGATIN) standartus ir būtų patvirtinta Vilniaus universitete kaip podiplominio mokymo programa, suteikianti psichoterapeuto kvalifikaciją. Šiuo metu yra Lietuvos grupinės analizės mokymo programos vadovas Vilniaus universitete.

Psichiatras psichoterapeutas, 1975 m. baigęs VU Medicinos fakultetą, o 1977 m. įgijo psichiatro specialybę. Nuo 1976 iki 1989 m. dirbo VU Širdies ir kraujagyslių chirurgijos laboratorijoje moksliniu bendradarbiu, vėliau – vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Pagrindinis jo darbas tuo metu buvo pacientų ruošimas širdies operacijoms, jų psichoterapinė reabilitacija po operacijos, bei šių pacientų psichikos dinamikos moksliniai tyrimai. Šie tyrimų rezultatai buvo apibendrinti daktaro (tuomet – kandidato) disertacijoje „Kardiochirurginių ligonių klinikinė psichologinė charakteristika prieš- ir pooperaciniu laikotarpiu“. Disertacija buvo apginta 1986 m. Leningrado Bechterevo psichiatrijos ir neurologijos mokslinių tyrimų institute. Disertacija nostrifikuota 1994 m.
Nuo 1989 m. pradėjo dirbti asistentu VU Psichiatrijos klinikoje, o nuo 1991 m. iki šiol yra šios klinikos docentas.

Psichoterapeuto kelias

1978 m. mokėsi psichoterapijos Leningrado gydytojų tobulinimo institute. 1994 m. baigė kvalifikacinį grupinės analizės kursą Varšuvos grupinės analizės institute „Rasztów“ (Lenkija) kurį vykdė Heidelbergo (Vokietija) grupinės analizės instituto  mokytojai. 2000 m. baigė individualios psichoanalitinės psichoterapijos kursą Vilniuje. šis kursas buvo tarptautinis projektas, kurį vykdė Vilniaus universitetas, Europos psichoanalizės federacija ir Olandijos psichoanalizės institutas.

1987 – 1992 m., kartu su Krokuvos universiteto Neurozių klinika, kuriai vadovavo prof. Jerzy Aleksandrowicz, atliko tarptautinį tyrimą, kurio metu Lietuvos populiacijai buvo adaptuotas psichikos sutrikimų Simptominis klausimynas „O“. Tyrimo metu buvo ištirta statistiškai patikima gyventojų imtis bei įvertintas neurozinių simptomų paplitimas Lietuvos gyventojų populiacijoje.

1995 – 2001 m. koordinavo tarptautinį grupinės analizės mokymo projektą, kurį vykdė Vilniaus universitetas, Lietuvos psichoterapijos draugija, Norvegijos grupinės analizės institutas ir Kopenhagos grupinės analizės institutas (Danija). Čia mokėsi daugiau nei 40 specialistų iš visų trijų Baltijos šalių, o kursą baigę Lietuvos specialistai toliau tęsia grupinės analizės mokymą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Šiuo metu šiame nenuosekliųjų studijų kurse mokosi daugiau nei 30 specialistų.

1996 – 2000 m. atstovavo Vilniaus universitetui koordinuojant tarptautinį individualios psichoanalitinės psichoterapijos mokymo projektą, kurį Vilniuje vykdė VU, Europos psichoanalizės federacija, ir Danijos psichoanalizės institutas. Šį kursą baigė 13 Lietuvos profesionalų, ir šios krypties psichoterapijos specialistų. Mokymas toliau tęsiasi Vilniaus ir Kauno Sveikatos mokslų universitetuose.
1992 m. Vilniaus universitete pradėjo podiplominį individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo kursą pagal originalią programą. Jo vadovaujamas šis kursas vyksta jau 15 metų. Jame mokėsi daugiau nei 130 profesionalų iš įvairių Lietuvos vietovių. Kurso programa visiškai atitinka Europos psichoterapijos asociacijos keliamus reikalavimus Europos psichoterapeuto sertifikatui gauti.
Šio individualios psichodinaminės psichoterapijos kurso mokymas tarptautinės programos rėmuose vyko Liepojoje (Latvija) 1994 – 1995 metais. Jį baigė 12 Latvijos gydytojų ir psichologų. Tai buvo pirmas tokio lygio podiplominis mokymo kursas Latvijoje. Doc. E. Laurinaitis buvo šio kurso koordinatorius ir vienas iš mokytojų. Nuo 2004 m. šis individualios psichodinaminės psichoterapijos kursas vėl dėstomas Latvijos specialistams, jame mokosi 24 profesionalai, doc. E. Laurinaitis yra šio kurso koordinatorius ir mokytojas.
1998 – 2005 m. koordinavo ir dirbo mokytoju Vilniaus Universiteto grupinės analizės mokymo kurse Taline, Estijoje. Šį mokymo kursą sėkmingai baigė 10 Estijos profesionalų, kurie savarankiškai tęsia šios krypties mokymą savo šalyje.
E. Laurinaitis – daugiau nei 40 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius, jis dalyvavo į lietuvių kalbą verčiant DSM-III-R ir TLK-10 klasifikacijas. Jis yra dviejų skyrių autorius knygoje „Psichiatrija“(2003 m.), knygos „Psichoanalitinė psichoterapija“ (2004 m.) bendraautorius (kartu su Liudmila Andrikiene ir Raimundu Milašiūnu), knygos „Psichoterapija“ (2008 m.) sudarytojas, redaktorius ir autorius. Be to, doc. E. Laurinaitis yra žurnalų „International Journal of Psychotherapy“,  „Skausmo žinios“ ir „Lietuvos medicina“ redkolegijų narys.

Doc. E. Laurinaitis buvo Lietuvos hipnozės asociacijos steigėjas ir pirmasis prezidentas (1986 – 1990 m.), Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos steigėjas ir prezidentas (1989 – 1993 m.), Lietuvos psichoterapijos draugijos steigėjas ir prezidentas (1991 – 2003 m. ir nuo 2005 m. iki šiol), Lietuvos grupinės analizės mokymo programos steigėjas ir Mokymo komiteto pirmininkas (2000 – 2002 m.). Nuo 1992 m. doc. E. Laurinaitis yra Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) Tarybos narys, nuo 2001 m. iki šiol – EAP Narystės komiteto pirmininkas.
Daugelio tarptautinių ir Lietuvos kongresų, konferencijų ir seminarų organizatorius ir organizacinių komitetų narys. Jis prisidėjo organizuojant 2005 m. 13-ąjį Europos psichoterapijos asociacijos kongresą Vilniuje (Organizacinio komiteto pirmininkas), 2006 m. – 14-ąjį EAP kongresą Kembridže, Didžioji Britanija (Mokslinio komiteto narys), 2007 m. – 15-ąjį Europos psichoterapijos asociacijos kongresą Florencijoje, Italija (Organizacinio komiteto narys), 2006 m. buvo Grupinės analizės tarptautinio seminaro Vilniuje organizacinio komiteto narys, mokslinės programos koordinatorius. Daugelyje tarptautinių konferencijų ir kongresų skaitė pranešimus. (XVI Tarptautinis psichoterapijos kongresas Seule, Pietų Korėja, 1995; 1-as Pasaulio psichoterapijos kongresas Vienoje, Austrija, 1996; XVII Tarptautinis psichoterapijos kongresas Varšuvoje, Lenkija; II Pasaulio psichoterapijos kongresas Vienoje, Austrija, 2002; I Europos psichoanalitinių psichoterapijų konfederacijos konferencija Liublianoje, Slovėnija, 2004, III Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijos [EFPP] konferencija Taline, Estija, 2005.

Erna Petkutė

2008 m. įvykusioje LGAD ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje suteiktas LGAD Garbės narės vardas įvertinant nuopelnus organizuojant grupinės analizės mokymo programą Lietuvoje bei kuriant Lietuvos grupinės analizės draugiją. Pati baigusi grupinės analizės programą Lenkijoje įdėjo daug pastangų, kad Lietuvoje būtų suorganizuota ir vykdoma EGATIN standartus atitinkanti grupinės analizės mokymo programa. Pačiais sunkiausiais  programos kūrimo ir vykdymo metais buvo vietos organizacino komiteto, vėliau – mokymo programos mokymo komiteto  pirmininkė ir LGAD prezidentė. Savanorišku ir neatlygintinu darbu sudarė sąlygas daugeliui Lietuvos, Latvijos ir Estijos psichoterapeutų tapti grupinės analizės specialistais. Šiuo metu yra LGAD ir Vilniaus universiteto vykdomos grupinės analizės mokymo programos mokytoja.

Psichologė ir grupių analitikė, baigusi Leningrado (St. Peterburgo, Rusija) universitetą,  Heidelbergo Grupines analizes institutą, taip pat baigusi Geštalt, psichosintezės ir susiliejančio mokymo programą (Kristiansandas, Norvegija), buvusi Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos (LGPD) ir jos tarybos narė, Lietuvos grupines analizes draugijos (LGAD) steigėja, buvusi prezidentė ir dabartinė narė, tarptautinės Vaikų prievartos ir nepriežiūros prevencijos draugijos narė.
(ISPCAN), Lietuvos psichoanalizės draugijos narė, Grupinės analizės instituto “Rasztow” (Varšuva, Lenkija) narė, taip pat viena iš programos “Big Brothers Big Sisters”  Lietuvoje steigėjų. Šiuo metu dirba Paramos vaikams centre, taip pat dėsto VU Medicinos falulteto podiplominių studijų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Yra keleto straipsnių apie grupinę analizę autorė.