Draugija

 Lietuvos grupinės analizės draugija įkurta 1999 m. Mandalos5
Tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, jungiantis psichologus, psichoterapeutus, gydytojus psichiatrus ir kitus specialistus, dirbančius grupinės analizės srityje, suburtas tenkinti bei įgyvendinti bendrus Draugijos narių poreikius ir tikslus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

 

Pagrindiniai Draugijos veiklos tikslai:
  • vienyti Lietuvos grupinės analizės specialistus, padėti ginti jų teises, remti jų profesinį mokymą ir tobulinimą,
  • vykdyti Lietuvos grupinės analizės specialistų profesinį vertinimą ir dalyvauti jų licencijavime.
Lietuvos grupinės analizės draugija yra sertifikuota Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijos (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, EFPP) ir Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklo (European Group Analytic Training Institutions Network, E.G.A.T.I.N.) narė.