2018 m. E.G.A.T.I.N. studijų dienos Vilniuje

Lietuvos grupinės analizės draugija priklauso Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklui (E.G.A.T.I.N. European Group Analytic Training Institutions Network). Kitąmet mums teks didelė garbė ir atsakomybė Vilniuje organizuoti tarptautines E.G.A.T.I.N.studijų dienas, kasmet vykstančias vis kitoje tinklui priklausančioje šalyje narėje. 2018 m. balandžio 27-29 d. Vilniuje susirinks E.G.A.T.I.N. šalių narių atstovai bei programų klausytojai dalintis mokymo(si) patirtimi. Kiekviena šalis turi savitą grupių terapeutų rengimo patirtį, tad studijų dienos taps erdve pasidalinti sukauptomis įžvalgomis ir idėjomis.

2018 m. studijų dienų tema – „Small Group – Endless Space: Personal Therapy in Group Analytic Training“.

EGATIN Study Days in Vilnius 2018-page-0012018 m. studijų dienų tema jautri ir aktuali – „Asmeninė terapija grupinės analizės rengimo programoje“. Programų klausytojai, mokytojai, pacientai tarpusavyje glaudžiai susiję, o tai apsunkina atsiskleidimą terapijoje, kuris būtinas siekiant terapinių tikslų. Tokios sąsajos kelia nemaža iššūkių. Kaip juos įveikti, diskutuosime studijų dienų metu su įvairių šalių programų vykdytojais ir besimokančiaisiais.
Detalesnę studijų dienų programą, registracijos formą aptiksite jau netrukus, jei atidžiai seksite naujienas LGAD tinklapyje ir Draugijos Facebook paskyroje.