E.F.P.P.* tikroji narė; E.G.A.T.I.N.** kvalifikuota narė

♦ ♦ ♦

Sveiki užsukę į LGAD tinklapį !

 

 

 

Su liūdesiu pranešame apie skaudžią netektį.
Po sunkios ligos mirė Vidmantas Stulpinas – brangus bičiulis ir kolega,
Lietuvos grupinės analizės draugijos narys ir programos mokytojas.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir palaikymą šeimai.
LGAD Taryba, 2018-04-13

 

 

 

*European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy 
**European group analytic training institutions network